Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. 2B-Natural streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten.
2B-Natural staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert 2B-Natural dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel toegankelijk is. 2B-Natural sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website.
De website van 2B-Natural verwijst naar informatie die derden verstrekken, al dan niet door middel van hyperlinks. 2B-Natural heeft dergelijke informatie niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. 2B-Natural sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van deze verstrekking uit.
2B-Natural garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. 2B-Natural sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van het niet of te laat ontvangen ervan.
2B-Natural behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van de informatie op deze website op enig moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden.